Jak wiele stacji ma ten sam problem?

Szacuje się, że na terytorium Polski działa ponad 6800 stacji paliw. Mimo ponad 15 lat funkcjonowania ustawy w różnych jej wersjach, według statystyk wciąż jeszcze ok. 35% stacji nie dokonało modernizacji zbiorników paliwowych. Dlaczego?

Brak zbiorników dwupłaszczowych = brak koncesji

Na części stacji należących do dużych koncernów zbiorniki nie są wymieniane, ponieważ firmy te postanowiły w ten sposób zamknąć nieprzynoszące zysku, źle położone obiekty. Jest to działanie podjęte z rozmysłem, mające w efekcie wpłynąć na zwiększenie zysku przedsiebiorstwa. Prawdziwy problem dotyka jednak głównie małe, niesieciowe firmy. Szacunkowo ocenia się, że tych jest w Polsce ok. 2000. To one stanowią większość z 35 % stacji, które nie dokonały jeszcze modernizacji swoich zbiorników. Zagraża to ich funkcjonowaniu - brak zbiornika dwupłaszczowego do końca 2013 roku spowoduje utratę koncesji.

Jak rozwiązać problemy formalne?

Podstawowym powodem jest oczywiście kwestia finansowa - mali, niezrzeszeni przedsiębiorcy nie mogą negocjować niższych cen z producentami nowych zbiorników. Ponadto, równie istotnym problemem jest przeświadczenie o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, co pociąga za sobą szereg trudnych do przejścia formalności, zajmuje dużo czasu, a także zwiększa koszty całej operacji. W rezultacie część właścicieli stacji dochodzi do wniosku, że cały ten proces jest nieintratny i nie warto wchodzić na tę trudną ścieżkę. Może to doprowadzić do zamknięcia lub przejęcia przez duże koncerny sporej części niesieciowych stacji, w rezultacie powodując monopolizację i skupienie przemysłu w rękach dużych koncernów.